Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Учебници

В раздел "Учебници" ще намерите препратка към страница от сайта на Министерството на образованието и науката, свързана с избора на учебници.


Страницата в сайта на Министерството на образованието и науката, свързана с учебниците