Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката

В раздел "Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.


Актуални обяви
НОВО Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия


Изтекли обяви
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Обява за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. За длъжността "общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.

Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 2 места.
2. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часовете по информатика и информационни технологии)" - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество)" - 1 място.
7. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)" - 1 място.

Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.06.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 18.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 18.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Главен счетоводител към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Главен счетоводител към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за свободно работно място за длъжността "учител по история" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година със срок за подаване на документи от 18.12.2018 година до 04.01.2019 година включително
Обява за свободно работно място за длъжността "директор" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година

Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (история и цивилизации) - 1 място.


Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (български език и литература) - 2 места.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап" (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) - 1 място.
7. За длъжността "учител спортна подготовка" (физическо възпитание и спорт) - 1 място.