Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката

В раздел "Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.


Актуални обяви
Обява за свободно работно място за длъжността "учител по история" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година със срок за подаване на документи от 18.12.2018 година до 04.01.2019 година включително


Изтекли обяви
Обява за свободно работно място за длъжността "директор" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година

Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (история и цивилизации) - 1 място.


Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (български език и литература) - 2 места.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап" (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) - 1 място.
7. За длъжността "учител спортна подготовка" (физическо възпитание и спорт) - 1 място.