Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Регистър на образователните институции

В раздел "Регистър на образователните институции" на сайта можете да се запознаете със списъците на институциите, подчинени на Регионалното управление на образованието - Ловеч, и да получите справка за закритите и/или преобразувани училища.


Списък на училищата към 16.10.2018 г.
Списък на средните училища към 16.10.2018 г.
Спикък на детските градини към 16.10.2018 г.
Списък на ЦПЛР, РЦПППО, ЦСОП към 16.10.2018 г.
Регистър на закритите и преобразувани училища към 16.10.2018 г.