Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Регистър на образователните институции

В раздел "Регистър на образователните институции" на сайта можете да се запознаете със списъците на институциите, подчинени на Регионалното управление на образованието - Ловеч, и да получите справка за закритите и/или преобразувани училища.


НОВО Списък на училищата, предлагащи дистанционна форма на обучение към 15.07.2020 година
Списък на училищата към 01.01.2020 г.
Спикък на детските градини към 01.01.2020 г.
Списък на ЦПЛР, РЦПППО, ЦСОП към 01.01.2020 г.
Регистър на закритите и преобразувани училища към 01.01.2020 г.