Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Регистър на образователните институции

В раздел "Регистър на образователните институции" на сайта можете да се запознаете със списъците на институциите, подчинени на Регионалното управление на образованието - Ловеч, и да получите справка за закритите и/или преобразувани училища.


Списък на училищата към 01.01.2020 г.
Спикък на детските градини към 01.01.2020 г.
Списък на ЦПЛР, РЦПППО, ЦСОП към 01.01.2020 г.
Регистър на закритите и преобразувани училища към 01.01.2020 г.