Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Програми и проекти: Национална програма "Мотивирани учители"

В раздел "Програми и проекти: Национална програма "Мотивирани учители" ще получите повече информация за програмата.


Информация за включване в дейностите на Национална програма "Мотивирани учители" за 2019 година