Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Прием след завършен VII клас

В раздел "Прием след завършен VII клас" ще се запознаете с актуалните документи за план-приема.


01.08.2019 г.
НОВО Незаети места след трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
НОВО Справка за минималния и максималния бал по паралелки на трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Свободни места за трето класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Свободни места за второ класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Заповед и приложения за утвърждаване на план-прием за 2019-2020 година
График на дейностите по план-приема за учебната 2019-2020 година
График за дейността на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрова за настаняване от смесен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2019/2020 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение


Приеми от минали години
Справка за минималния и максималния бал по паралелки на първо класиране в РУО - Ловеч за учебната 2018-2019 година
График за дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 година в област Ловеч
График за дейността на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрова за настаняване от смесен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2018/2019 година
Заповед на Началника на РУО - Ловеч за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019 година
Държавен план-прием за неспециализирани училища с национално значение
График на дейностите по план-приема за учебната 2018-2019 година
Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за Национално външно оценяване през 2018 година
Заповед за изменение на графика за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на допълнителен план-прием за 2017-2018 година
Заповед за график за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 3
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 2
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година: Приложение 1