Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Планове и отчети за дейността

В раздел "Планове и отчети за дейността" ще откриете информация за планове и отчети на Регионалното управление на образованието - Ловеч.

Предстои въвеждане на информацията. Благодарим ви за търпението и разбирането.