Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на област Ловеч

В раздел "Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на област Ловеч" ще получите повече информация за предлаганите профили и специалности за учебната 2020/2021 година.


Община Априлци
СУ "Васил Левски"


Община Летница
СУ "Бачо Киро"


Община Ловеч
НПГВМ "Проф. Димитър Димов"
ПЕГ "Екзарх Йосиф I"
ПГИТУ
ПГМЕТ
ППМГ
СУ "Св. Климент Охридски"
СУ "Тодор Кирков"


Община Луковит
ОбУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци
ПГСС "Сергей Румянцев"
СУ "Алеко Константинов"


Община Тетевен
НПГГСД "Сава Младенов"
ПГ по СЕУ
СУ "Георги Бенковски"


Община Троян
НУПИ "Проф. Венко Колев"
ПГМЕТ
СУ "Васил Левски"
СУ "Васил Левски" - с. Черни Осъм
СУ "Св. Климент Охридски"


Община Угърчин
СУ "Св. св. Кирил и Методий"


Община Ябланица
СУ "Васил Левски"