Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Олимпиади и състезания

В раздел "Олимпиади и състезания" на сайта ще откриете информация за графика за провеждане на ученическите олимпиади и състезания.


Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по български език и литература, немски език, английски език, френски език и испански език

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по математика, информатика и информационни технологии

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по философия, история и цивилизация, география и икономика и гражданско образование

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и знам и мога за ученици в началния етап на основно образование

Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане

Изменение на Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
Приложение 1 към заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
Заповед на Началника на РУО-Ловеч за училищата, в които ще се проведат областните кръгове на олимпиадите за учебната 2019-2020 година
Резултати от Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас - 2019 година
Списък на допуснатите до национален кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас - 2019 година
Резултати от областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас - 2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от V клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VI клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VII клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от V клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VI клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VII клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите на учениците на областен кръг на олимпиада по философия за учебната 2018-2019 година
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група V-VI клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група VII-VIII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група XI-XII клас
Протокол за резултатите от областен кръг по Философия - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по История и цивилизация - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по География и икономика - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Гражданско образование - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Български език и литература - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Български език и литература - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Немски език - 2018 година
Резултати от областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас
Протокол за резултатите от областен кръг по Биология и здравно образование - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Физика - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Астрономия - 2018 година
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - IX-XII клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - VIII клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - VII клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2017-2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Английски език - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Френски език - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Испански език - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Руски език - 2018 година
Резултати от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от IV, V, VI и VII клас през учебната 2017/2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Информационни технологии - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Химия и опазване на околната среда - 2018 година
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - IV клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - V клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - VI клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група V-VI клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група VII-VIII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група XI-XII клас
Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2017-2018 година