Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Образци на документи

В раздел "Образци на документи" можете да изтеглите файлове в DOC формат, които да използвате като образец за попълване.


   СВАЛИ Доклад за преместване на ученик с наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4

   СВАЛИ Доклад за промяна в Образец 1

   СВАЛИ Формуляр за попълване на данни за банка кадри по Национална програма "На училище без отсъствия"