Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

Информация за приемане на заявления на ученици за прием в VIII клас
29.03.2020, 20:00

Заключителен етап от обучението за оценяване в електронна среда
27.03.2020, 17:30

Графици за провеждане на обучение в online среда с учениците от област Ловеч
16.03.2020, 20:00