Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

РУО-Ловеч връчи своите награди по случай 24 май
24.05.2019, 00:00

Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Луковит
24.04.2019, 16:00

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средните училища с чуждоезиков профил
21.03.2019, 08:00