Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средните училища с чуждоезиков профил
21.03.2019, 08:00

Ключът на музиката
14.03.2019, 17:00

Да върнем родителите в училище
11.02.2019, 08:00