Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

Честито Рождество Христово! Успешна Нова година!
21.12.2018, 11:00

В Градежница бе открито обновеното ОУ "Васил Априлов"
15.11.2018, 12:00

Министър Вълчев откри обновената сграда на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" в Тетевен
07.11.2018, 17:00