Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

Заключителен етап от обучението за оценяване в електронна среда
27.03.2020, 17:30

Графици за провеждане на обучение в online среда с учениците от област Ловеч
16.03.2020, 20:00

Обръщение към родителите от Началника на РУО-Ловеч
15.03.2020, 19:00