Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

Поздравителен адрес за 24 май
24.05.2020, 00:00

Информация за приемане на заявления на ученици за прием в VIII клас
29.03.2020, 20:00

Заключителен етап от обучението за оценяване в електронна среда
27.03.2020, 17:30