Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Още новини

Пътуваща изложба "Обич за България"
8.11.2019, 14:00

Европейската седмица на професионалните умения
04.11.2019, 10:00

Първи национален конкурс за учители "Иноватори в образованието"
17.10.2019, 10:00