Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Национално външно оценяване в VII клас

В раздел "Национално външно оценяване в VII клас" ще се запознаете с актуалните документи, свързани с Националното външно оценяване.

Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2018 година


Статистика от минали години
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2017 година