Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование

В раздел "Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование" ще прочетете повече за

Предстои въвеждане на информацията. Благодарим ви за търпението и разбирането