Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Културно-образователна област: Български език и литература

В раздел "Културно-образователна област: Български език и литература" ще прочетете повече за различни обявления за конкурси, олимпиади и състезания


НОВО Национална седмица на четенето (22-26 октомври 2018 г.)
Регламент за огранизиране и провеждане на Национален литературноисторически конкурс за написване есе на тема: "160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие"