Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Държавни зрелостни изпити

В раздел "Държавни зрелостни изпити" ще се запознаете с актуалните документи, свързани със зрелостните изпити.


Заповед за дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити за 2016-2017 година
Наредба 3 от 2004 година за организация и провеждане на Държавни зрелостни изпити