Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Достъп до информация: Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ

В раздел "Достъп до информация: Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ" ще получите справка за списъка с категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет от Регионалното управление на образованието - Ловеч.


Списък по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет