Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Достъп до информация: Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ

В раздел "Достъп до информация: Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ" ще получите справка за списъка с категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет от Регионалното управление на образованието - Ловеч.


НОВО Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет през 2020 година
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет през 2019 година
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет