Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Достъп до информация: Заявления

В раздел "Достъп до информация: Заявления" ще можете да си свалите образец на заявление за достъп до информация.

   СВАЛИ Заявление за достъп до обществена информация, което трябва да се подаде в РУО - Ловеч