Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни услуги: Ценоразпис за пощенска пратка

В раздел "Административни услуги: Ценоразпис за пощенска пратка" ще можете да се запознаете с ценоразписа за препоръчаните пощенски пратки.


Ценоразпис за препоръчана пощенска пратка