Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни услуги: Ценоразпис за куриерска услуга

В раздел "Административни услуги: Ценоразпис за куриерска услуга" ще можете да се запознаете с ценоразписа за международните куриерски услуги.


Ценоразпис за международна куриерска услуга