Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни услуги: Признаване на квалификационни кредити

В раздел "Административни услуги: Признаване на квалификационни кредити" на сайта можете да изтеглите Заявленние за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти, както и да се запознаете с информацията за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти.


Информация за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти

   СВАЛИ Заявление за признаване на квалификационни кредити