Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни услуги: Легализация

В раздел "Административни услуги: Легализация" ще намерите информация как да извършите легализация на документи и ще можете да си свалите съответните заявления.


Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
Информация за издаване на уверение - заявяване на услугата, разглеждане на заявленията, предоставяне на услугата
Информация за издаване на удостоверение - заявяване на услугата, разглеждане на заявленията, предоставяне на услугата
Информация за признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението

   СВАЛИ Заявление за признаване приравняване и валидиране на резултати от обучението
   СВАЛИ Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)