Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни услуги: Вътрешни правила

В раздел "Административни услуги: Вътрешни правила" на сайта са вътрешните правила за организация на административното обслужване на Регионално управление на образованието.


НОВО: Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Приложение 1 към чл. 14, ал. 3 - Образец на заявление за достъп до данните от регистри