Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на звеното
за административно обслужване

09:00-17:30

Административни актове на Началника на РУО

В раздел "Административни актове на Началника на РУО" ще намерите списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Началника на РУО-Ловеч.


Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Началника на РУО-Ловеч